Skip to content

.

Vilken är Din historia?

Alla människor, företag och organisationer bär på en historia. Vi förvandlar dessa historier till filmer anpassade för webb och sociala medier med syfte att stärka ditt varumärke och driva trafik till dina kampanjer.

Vilken är Din historia?

Alla människor, företag och organisationer bär på en historia. Vi förvandlar dessa historier till filmer anpassade för webb och sociala medier med syfte att stärka ditt varumärke och driva trafik till dina kampanjer.

.

Film

Vi producerar visuellt engagerande filmer
för webb och sociala medier.

Idag vill vi mer än någonsin möta kommunikation som känns äkta och relevant. Nya kanaler och nya beteenden ställer krav på anpassning för att möta varje målgrupp på deras villkor. Rätt gjort får du ett snabbt genomslag och mätbara resultat. Vi hjälper dig i hela processen från strategi och manus till filmproduktion och lansering.

Film

Vi producerar visuellt engagerande filmer för webb och sociala medier.

Idag vill vi mer än någonsin möta kommunikation som känns äkta och relevant. Nya kanaler och nya beteenden ställer krav på anpassning för att möta varje målgrupp på deras villkor. Rätt gjort får du ett snabbt genomslag och mätbara resultat. Vi hjälper dig i hela processen från strategi och manus till filmproduktion och lansering.


Uppsala Stadsteater – Kulle och Ramel – Byta Bransch


Dansalliansen – Workshop med Julia Ehrstrand


Region Västmanland – Om Läkemedelsberoende


Region Västmanland – Jobba inom ambulanssjukvården


Charlotta Öfverholm – Trailer


Gryning – Vi söker familjehem


Region Västmanland – Nära vård


Webfleet – Kundcase – Roma Grus


RT-Labs – Rekryterar

Om oss

Vi erbjuder kompletta lösningar kring strategi, produktion
och distribution av film för webb och sociala medier

Anders och Mia är ett virtuellt produktionsbolag med en skalbar organisation som kan jobba snabbt och effektivt oavsett om det gäller internationella kampanjer eller mindre lokala uppdrag.

Vill du lära dig filma?

Många av våra kunder vill själva kunna producera rörligt innehåll för webb och sociala medier. Därför erbjuder vi även utbildningar i Social Video. Vi håller kurser på bl.a. Berghs School of Communication, Fotoskolan Stockholm och Nordens Fotoskola, men vi erbjuder även skräddarsydda kurser för just dina behov.

Om oss

Vi erbjuder kompletta lösningar kring strategi, produktion
och distribution av film för webb och sociala medier

Anders och Mia är ett virtuellt produktionsbolag med en skalbar organisation som kan jobba snabbt och effektivt oavsett om det gäller internationella kampanjer eller mindre lokala uppdrag.

Vill du lära dig filma?

Många av våra kunder vill själva kunna producera rörligt innehåll för webb och sociala medier. Därför erbjuder vi även utbildningar i Social Video. Vi håller kurser på bl.a. Berghs School of Communication, Fotoskolan Stockholm och Nordens Fotoskola, men vi erbjuder även skräddarsydda kurser för just dina behov.

Kontakt

Anders Larsson
072-177 33 97
anders@andersochmia.se

Mia Kaasalainen
073-033 30 56
mia@andersochmia.se